Ứng tuyển công nhân sản xuất

Thông tin cá nhân

Trình độ học vấn


Thêm Xóa

Kinh nghiệm làm việc (Nhập 2 công ty gần nhất nếu có)

Người tham chiếu (Không bắt buộc):


Thêm Xóa

Khác (Đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Bạn đã từng làm việc tại LG Display Việt Nam Hải Phòng chưa? * Không
2. Bạn có bạn bè, người thân đang làm việc tại LGD không? * Không
3. Bạn có thể làm việc theo ca 12 tiếng (ca ngày và ca đêm) không? * Không
4. Bạn có phải mất chi phí gì khi tham gia thi tuyển tại LGD không? * Không

Bạn biết đến công ty qua nguồn nào *

Tôi xin cam đoan rằng tôi không còn bất kỳ ràng buộc pháp lý nào với công ty trước đây tôi làm việc (điều khoản không làm cho công ty đối thủ trong vòng 01 năm kể từ ngày nghỉ).
Tôi cũng xin cam đoan các nội dung tôi đã khai kể trên là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Nếu có bất cứ thông tin nào sai sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi không phải nộp bất kỳ một khoản chi phí nào cho cán bộ tuyển dụng của công ty để có cơ hội làm việc tại công ty. Tôi ứng tuyển vào công ty trên tinh thần tự nguyện và hoàn toàn không bị ép buộc.

0225.62.66666
messenger icon