NHÂN VIÊN PHÒNG IT

 • Ngày đăng: 26/05/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
 • Lương: Thoả thuận

NHAAN

 • Ngày đăng: 25/05/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Ngày đăng: 25/05/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG BẢO AN HOT NEW

 • Ngày đăng: 17/03/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 17/03/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

CHUYÊN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ( SPECIALIST ) HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ( ASSISTANT) HOT NEW

 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ HOT NEW

 • Ngày đăng: 19/02/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

KỸ SƯ R&D CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT, CƠ ĐIỆN TỬ HOT NEW

 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

COSTING SPECIALIST HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

VIDEO EDITOR HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN JOYFUL HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Ngày hết hạn: 31/01/2022
 • Lương: Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH HOT NEW URGENT

 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

Nhân viên văn phòng (Có khả năng sử dụng tiếng Hàn) HOT NEW

 • Ngày đăng: 02/12/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT/THIẾT BỊ/CHẤT LƯỢNG/PHÁT TRIỂN

 • Ngày đăng: 22/11/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2022
 • Lương: Thoả thuận

Nhân Viên Phòng Mua Hàng HOT NEW

 • Ngày đăng: 19/11/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

Kỹ Sư An Toàn HOT NEW

 • Ngày đăng: 17/11/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

Kỹ thuật viên

 • Ngày đăng: 28/09/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

R&D Engineer – Kỹ Sư R&D (Kỹ Sư Nghiên Cứu & Phát Triển) HOT

 • Ngày đăng: 14/09/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

QA Engineer - Kĩ Sư Chất Lượng HOT

 • Ngày đăng: 14/09/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

Technology Engineer - Kĩ Sư Thiết Bị HOT

 • Ngày đăng: 14/09/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

Production Engineer - Kĩ Sư Sản Xuất HOT

 • Ngày đăng: 14/09/2021
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận

Công nhân sản xuất

 • Ngày đăng: 28/02/2020
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
 • Lương: Thoả thuận
0225.62.66666
messenger icon