Kỹ Sư An Toàn

Thông tin chung

Lương: Thoả thuận
Số lượng: 10
Ngày hết hạn: 31/12/2022

Thông tin công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động / người lao động nặng 
2. Giám sát môi trường lao động (ánh sáng, không khí, bụi ..) để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành
3. Quản lý / phân tích / cải thiện các nguyên nhân mấu chốt của an toàn và vệ sinh công nghiệp
4. Các hoạt động ngăn chặn covid 19 (chính sách cập nhật từ chính phủ / tỉnh / nhân viên khảo sát / tổ chức thử nghiệm)
5. Quản lý trung tâm y tế: mua / thống kê danh mục thuốc

0225.62.66666
messenger icon