Nhân Viên Phòng Mua Hàng

Thông tin chung

Lương: Thoả thuận
Số lượng: 3
Ngày hết hạn: 31/12/2022

Thông tin công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

1. Phát triển vị trí mua hàng:
- Giao dịch với các nhà cung cấp mới: chuẩn bị hợp đồng, thủ tục đăng ký
- Quản lý phát triển PO (vấn đề PO, giao hàng, kết thúc, thanh toán)
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện SCR, 4MCC & quản lý
- Quản lý khuôn mẫu (PO, vận chuyển, cho vay theo quy trình nhà cung cấp, hàng tồn kho)
- Quản lý chi phí: Cơ cấu chi phí SMT & các cơ cấu khác

2. Vị trí mua GP & Thiết bị:
- Lập hợp đồng và thỏa thuận
- Kiểm tra và thương lượng giá cả
- Phát hành và kiểm soát đơn đặt hàng
- Theo dõi giao hàng đúng giờ
- Hàng tháng chốt sổ, bàn giao chứng từ thanh toán, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp

3. Vị trí mua hàng:
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất để cấp PO cho nhà cung cấp
- Kiểm tra năng lực của các nhà cung cấp, thực hiện theo kế hoạch giao hàng và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn để đáp ứng kế hoạch sản xuất (không có stopline)
- Gặp gỡ các nhà cung cấp, các bên liên quan khác để giải quyết các vấn đề
- Thu thập tài liệu để yêu cầu thông quan định kỳ
- Các công việc khác theo yêu cầu

0225.62.66666
messenger icon